Lom, krš, teror.
/5370

X CLOSE
+
              Home    Message My posts sister Archive Theme

more
are-soul:

♚Dark/Glow Pale♚
Ženi je valjda u prirodi da pati. Sve do jednom.. Sve do trenutka kada joj neko srce razbije toliko da ga ničija ljubav ne može sastaviti. Tada ništa ne može popuniti prazninu u očima. Tada je ništa ne može smekšati. Tad je najslabija, ali i najjača. Tad gazi sve pred sobom.
Takvih žena se treba čuvati.
- (via smrt-pusi-moje-cigare)
I čujemo se onako semestralno, dva puta godišnje, još uvijek rođendani su ti koji nas spajaju i ta odvratna rečenica “Želim ti sve najbolje!” koja je ustvari i napravila distancu između nas.
- (via smrt-pusi-moje-cigare)
andreeasdemons:

Bad blood
jolinxo:

this is amazing